Podmínky použití

SMLOUVA MEZI UŽIVATELEM A společností Bosal International

Internetová stránka společnosti Bosal International se skládá z různých internetových stránek, které provozuje společnost Bosal International.

Bosal International vám nabízí tuto internetovou stránku za předpokladu, že budete beze změn akceptovat zde uvedené podmínky a oznámení. Používáním internetových stránek společnosti Bosal International vyjadřujete svůj souhlas se všemi těmito podmínkami a oznámeními.

ZMĚNY PODMÍNEK POUŽITÍ

Společnost Bosal International si vyhrazuje právo měnit podmínky a oznámení, za kterých své internetové stránky nabízí, mimo jiné i poplatky, související s použitím internetové stránky Bosal International.

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Internetová stránka společnosti Bosal International může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky („Propojené stránky“). Společnost Bosal International tyto propojené stránky nekontroluje a neodpovídá za obsah žádné z nich, například za jakýkoliv odkaz, obsažený na propojené stránce, anebo za její změnu nebo aktualizaci. Společnost Bosal International neodpovídá za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu z jakékoliv propojené stránky. Bosal International vám poskytuje tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí, a uvedení jakéhokoliv odkazu neznamená, že společnost Bosal International takovou stránku podporuje nebo je nějak spojena s jejími provozovateli.

NEZÁKONNÉ NEBO ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ

Jako podmínku vašeho používání internetové stránky Bosal International společnosti zaručujete, že nebudete její internetovou stránku používat k jakémukoliv účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami a oznámeními. Nesmíte používat internetovou stránku společnosti Bosal International žádným způsobem, který by mohl její internetovou stránku poškodit, zablokovat, přetížit nebo narušit, případně zasahovat do užívání a používání této internetové stránky jinou stranou. Žádnými prostředky nesmíte získávat ani se pokoušet získávat jakékoliv materiály nebo informace, které nejsou záměrně zpřístupňovány nebo poskytovány prostřednictvím internetových stránek Bosal International.

POUŽÍVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Internetová stránka společnosti Bosal International může obsahovat služby nástěnek, chatovací stránky, diskusní skupiny, fóra, komunity, osobní internetové stránky, kalendáře nebo jiné možnosti zasílání zpráv nebo komunikace, které jsou navrženy tak, abyste mohli komunikovat s širokou veřejností nebo se skupinou (společně „Komunikační služby“), souhlasíte s tím, že budete používat komunikační služby pouze pro účely zveřejňování, odesílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou vhodné a které se vztahují se k dané komunikační službě. Jako příklad, nikoliv omezující, souhlasíte s tím, že při používání komunikační služby nebudete:

 • hanobit, zneužívat, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat ani jinak porušovat zákonná práva (jako je právo na soukromí a zveřejnění) druhých.
 • Zveřejňovat, posílat, nahrávat, distribuovat nebo šířit jakékoliv nevhodné, vulgární, hanlivé, omezující, obscénní, neslušné nebo nezákonné téma, jméno, materiál nebo informace.
 • Nahrávat soubory, které obsahují software nebo jiný materiál, chráněný právy duševního vlastnictví (nebo právy na soukromí a zveřejnění), pokud však tato práva nevlastníte nebo jste k nim nezískali všechny potřebné souhlasy.
 • Nahrávat soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jiný podobný software nebo programy, které mohou poškodit provoz jiného počítače.
 • Inzerovat nebo nabízet k prodeji nebo ke koupi jakékoliv zboží nebo služby k jakémukoliv obchodnímu účelu, pokud však komunikační služba takové zprávy výslovně nepovoluje.
 • Provádět nebo přeposílat průzkumy, soutěže, pyramidové hry nebo řetězové dopisy.
 • Stahovat jakékoliv soubory, zveřejněné jiným uživatelem komunikační služby, o kterých víte, nebo byste měli v přiměřené míře vědět, že je nelze tímto způsobem legálně šířit.
 • Padělat nebo odstraňovat jakékoliv atributy autora, právní nebo jiná náležitá oznámení nebo vlastnická označení nebo štítky o původu nebo zdroji softwaru nebo jiného materiálu, obsaženého v nahrávaném souboru.
 • Omezovat nebo bránit jinému uživateli v používání a využívání komunikačních služeb.
 • Porušovat etický kodex nebo jiné směrnice, které se mohou vztahovat na konkrétní komunikační službu.
 • Sbírat nebo jinak shromažďovat informace o jiných osobách, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu.
 • Porušovat platné zákony nebo nařízení.


Společnost Bosal International není povinna komunikační služby sledovat. Společnost Bosal International si však vyhrazuje právo kontrolovat materiály, zveřejňované v komunikační službě, a podle svého vlastního uvážení je odstraňovat. Společnost Bosal International si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění z jakéhokoliv důvodu vám ukončit přístup k některým nebo všem komunikačním službám.

Bosal International si vyhrazuje právo kdykoliv v případě potřeby zveřejnit jakékoliv informace za účelem splnění jakéhokoliv platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vládního požadavku, nebo upravit, odmítnout zveřejnit nebo odstranit jakékoliv informace nebo materiály, ať už zcela nebo zčásti, podle svého vlastního uvážení.

Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, pokud budete poskytovat jakékoliv vaše osobní identifikační údaje nebo údaje vašich dětí v jakékoliv komunikační službě. Bosal International nekontroluje ani neschvaluje obsah, zprávy nebo informace obsažené v jakékoliv komunikační službě a z tohoto důvodu společnost Bosal International výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s komunikačními službami a jakýmikoliv jednáními, vyplývajícími z vaší účasti v jakékoliv komunikační službě. Vedoucí pracovníci a hostitelé nejsou oprávněnými mluvčími společnosti Bosal International a jejich názory se nutně nemusí shodovat s názory společnosti.

Materiály, nahrané do komunikační služby, mohou podléhat zveřejněným omezením použití, rozmnožování nebo šíření. Pokud si materiály stáhnete, ponesete odpovědnost za dodržování těchto omezení.

MATERIÁLY POSKYTNUTÉ společnosti Bosal International NEBO ZVEŘEJNĚNÉ NA JEJÍCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Společnost Bosal International si nečiní nárok na vlastnictví materiálů, které jí poskytnete (včetně zpětné vazby a návrhů) nebo které zveřejníte, nahrajete, vložíte nebo odešlete na její internetovou stránku nebo související služby (společně „Příspěvky“). Zveřejněním, nahráním, vložením, poskytnutím nebo odevzdáním vašeho příspěvku však udělujete společnosti Bosal International, jejím přidruženým společnostem a nezbytným držitelům sublicencí povolení používat váš příspěvek v souvislosti s jejich podnikáním na internetu včetně mimo jiného práv na: kopírování, šíření, přenášení, veřejné vystavení, veřejné předvádění, rozmnožování, úpravy, překlady a přeformátování vašich příspěvků; a zveřejnit vaše jméno v souvislosti s vašimi příspěvky.

Jak je v tomto dokumentu uvedeno, za použití vašeho příspěvku vám nebude vyplacena žádná náhrada. Společnost Bosal International není povinna zveřejnit nebo použít jakýkoliv vámi poskytnutý příspěvek a podle svého vlastního uvážení může jakýkoliv příspěvek kdykoliv odstranit.

Zveřejněním, nahráním, vložením, poskytnutím nebo odevzdáním vašeho příspěvku zaručujete a prohlašujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete všechna práva k vašemu příspěvku tak, jak je popsáno v této části, včetně mimo jiného všech práv, která potřebujete k poskytnutí, zveřejnění, nahrání, vložení nebo odevzdání příspěvků.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

INFORMACE, SOFTWARE, VÝROBKY A SLUŽBY UVEDENÉ NA INTERNETOVÉ STRÁNCE Bosal International NEBO JÍ ZPROSTŘEDKOVANÉ MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TISKOVÉ CHYBY. ZDE UVEDENÉ INFORMACE JSOU PRAVIDELNĚ DOPLŇOVÁNY O ZMĚNY. Společnost Bosal International NEBO JEJÍ DODAVATELÉ MOHOU INTERNETOVOU STRÁNKU společnosti KDYKOLIV ZLEPŠOVAT NEBO MĚNIT. RADY, KTERÉ ZÍSKÁTE PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉ STRÁNKY Bosal International, BYSTE NEMĚLI POUŽÍVAT PRO OSOBNÍ, ZDRAVOTNÍ, PRÁVNÍ NEBO FINANČNÍ ROZHODNUTÍ, A MĚLI BYSTE SE PORADIT S PŘÍSLUŠNÝM ODBORNÍKEM, KTERÝ VÁM POSKYTNE KONKRÉTNÍ RADU PŘIZPŮSOBENOU PŘÍMO VAŠÍ SITUACI.

Společnost Bosal International ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, AKTUÁLNOSTI A PŘESNOSTI INFORMACÍ, SOFTWARU, VÝROBKŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY, OBSAŽENÉ NA INTERNETOVÉ STRÁNCE Bosal International K JAKÉMUKOLIV ÚČELU. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY, JSOU VŠECHNY UVEDENÉ INFORMACE, SOFTWARE, VÝROBKY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA POSKYTNUTY TAK, „JAK JSOU“, BEZ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKÉHOKOLIV DRUHU. SPOLEČNOST Bosal International NEBO JEJÍ DODAVATELÉ SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK, TÝKAJÍCÍCH SE TĚCHTO INFORMACÍ, SOFTWARU, VÝROBKŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY, VČETNĚ VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PRÁVNÍHO NÁROKU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY, SPOLEČNOST Bosal International ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZA JAKÉKOLIV JINÉ ŠKODY VČETNĚ MIMO JINÉHO ŠKOD ZA ZTRÁTU POUŽITÍ, INFORMACÍ NEBO ZISKŮ, VYPLÝVAJÍCÍCH NEBO JAKÝMKOLIV JINÝM ZPŮSOBEM SOUVISEJÍCÍCH S POUŽÍVÁNÍM NEBO PROVOZEM INTERNETOVÉ STRÁNKY Bosal International, ZA PRODLENÍ NEBO NEMOŽNOST POUŽÍVAT INTERNETOVOU STRÁNKU Bosal International NEBO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY, S POSKYTOVÁNÍM NEBO NEPOSKYTOVÁNÍM SLUŽEB, NEBO ZA JAKÉKOLIV INFORMACE, SOFTWARE, VÝROBKY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKU ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉ STRÁNKY Bosal International, NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽÍVÁNÍ TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU, NEDBALOSTI, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, PŘESTOŽE SPOLEČNOST Bosal International NEBO NĚKTERÝ Z JEJÍCH DODAVATELŮ BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST ŠKOD. JELIKOŽ NĚKTERÉ STÁTY/JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, NEMUSÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ VZTAHOVAT. POKUD BUDETE NESPOKOJENI S NĚKTEROU ČÁSTÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI Bosal International NEBO S NĚKTERÝMI Z TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, JE VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM PŘESTAT INTERNETOVOU STRÁNKU společnosti Bosal International POUŽÍVAT.

KONTAKT NA SLUŽBU: info.bi@bosal.com

UKONČENÍ/OMEZENÍ PŘÍSTUPU

Společnost Bosal International si vyhrazuje právo podle svého vlastního uvážení ukončit váš přístup ke své internetové stránce a k souvisejícím službám nebo k jejich části kdykoliv bez předchozího upozornění. OBECNÉ V maximálním rozsahu, povoleném zákonem, se tato smlouva řídí zákony státu Washington, USA, a tímto souhlasíte s výlučnou soudní pravomocí a příslušností soudů v King County, Washington, USA, ve všech sporech, vyplývajících nebo souvisejících s používáním internetové stránky Bosal International. Použití internetové stránky Bosal International není povoleno v žádné soudní pravomoci, která neuplatňuje všechna ustanovení těchto podmínek včetně mimo jiného tohoto odstavce. Souhlasíte s tím, že v důsledku této smlouvy nebo použití internetové stránky společnosti Bosal International mezi vámi a společností neexistuje žádný vztah joint-venture, partnerství, zaměstnání nebo zprostředkování. Plnění této smlouvy ze strany Bosal International podléhá platným zákonům a právnímu postupu; žádná skutečnost, uvedená v této smlouvě, neznamená odchýlení se od práva Bosal International vyhovět žádostem vládních a soudních orgánů a orgánů činných v trestním řízení nebo od požadavků, souvisejících s vaším použitím internetových stránek společnosti Bosal International nebo informací poskytnutých nebo shromážděných společností v souvislosti s takovým použitím. Pokud bude některá část této smlouvy shledána za neplatnou nebo nevymahatelnou podle platného zákona, včetně mimo jiného odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti výše uvedených, bude takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení považováno za nahrazené platným, vymahatelným ustanovením, které bude co nejvíce odpovídat záměru původního ustanovení a zbývající část smlouvy zůstane v platnosti. Pokud zde nebude uvedeno jinak, představuje tato smlouva úplnou dohodu mezi uživatelem a Bosal International s ohledem na internetovou stránku Bosal International a nahrazuje všechna předchozí nebo souběžná sdělení a návrhy, ať už elektronické, ústní nebo písemné, mezi uživatelem a společností s ohledem na internetovou stránku Bosal International. Tištěná verze této smlouvy a jakéhokoliv oznámení, podaného v elektronické formě, jsou přípustné v soudním nebo správním řízení na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako ostatní obchodní dokumenty a záznamy, původně vytvořené a vedené v tištěné podobě. Výslovným přáním stran je, aby tato smlouva a všechny související dokumenty byly vyhotoveny v anglickém jazyce.

OZNÁMENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH A OCHRANNÉ ZNÁMCE:

Veškeré obsahy internetové stránky společnosti Bosal International jsou: autorským právem 2010 společnosti Bosal International nebo jejích dodavatelů. Všechna práva vyhrazena.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Názvy skutečných společností a výrobků zde uvedených mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Příklady společností, organizací, výrobků, osob a událostí zde vyobrazených jsou smyšlené. Žádné spojení s jakoukoliv skutečnou společností, organizací, výrobkem, osobou nebo událostí není zamýšleno ani by nemělo být vyvozováno.

Práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou vyhrazena.

OZNÁMENÍ A POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

Podle hlavy 17 zákoníku Spojených států, oddílu 512(c)(2) by oznámení o údajném porušení autorských práv podle autorského zákona Spojených států amerických mělo být zasláno určenému zástupci poskytovatele služeb. VEŠKERÉ DOTAZY, KTERÉ SE NEBUDOU TÝKAT NÁSLEDUJÍCÍHO POSTUPU, ZÚSTANOU BEZ ODPOVĚDI. Viz „Oznámení a postup při podávání stížností na porušení autorských práv“.