Odmítnutí

Veškeré názory vyjádřené v této e-mailové zprávě a všech přílohách jsou názory jednotlivých odesílatelů, s výjimkou případů, kdy je odesílatel výslovně uvede jako názory určitého subjektu. Informace v této e-mailové zprávě a všech přílohách jsou DŮVĚRNÉ a jsou určeny výhradně pro použití osobou nebo subjektem, kterému jsou určeny. Pokud nejste určeným příjemcem nebo jeho zástupcem, nesmíte důvěrné informace číst, používat, kopírovat, distribuovat nebo šířit, ani na jejich základě podnikat žádné kroky, protože k tomu nejste oprávněni. Před vymazáním této e-mailové zprávy ze svého systému informujte odesílatele (výše). Použijte prosím vlastní antivirovou kontrolu, protože odesílatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jakékoli chyby nebo napadení virem.